04-671-7266 lawyariv1@gmail.com

דיני חברות

דיני חברות הינם חלק מן המשפט האזרחי ודיני החוזים, אשר על בסיסם הוקם משרד עורכי דין יריב רז.

כיום, משרד עו"ד יריב רז הינו משרד מוביל בייצוג חברות, תאגידים, עמותות, חברות לתועלת הציבור ומייצג חלק מן הגופים המסחריים המובילים הן בתחום המסעדנות, המסחר, השיווק והפנאי.

כחלק מהשירות אשר ניתן ללקוחות בתחום זה, נכלל ייעוץ משפטי שוטף לגופים מסחריים בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם של התאגיד, המתאגדים, ושל נושאי המשרה בתאגידים (העובדים).

ביסוד התפיסה של דיני התאגידים עומד הכלל המרכזי שהוא עיקרון חופש החוזים וכמשרד אשר הציב לנגד עיניו את המקצועיות הגבוהה ביותר בתחום, הרכיב המשרד מערך חוזים מקצועי, אמין, אשר יותאם לכל לקוח לפי הדרישה אשר תוצב.